ArkDes uppgift är att stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Som följd av ett nytt direktiv från regeringen 2013, höll ArkDes en öppen tävling för deras nya visuella identitet.
Till vår stora glädje vann vi tävlingen tillsammans med Oscar Liedgren och utvecklade sedan en visuell identitet i nära samarbete med ledningen. En nyckelfråga låg i namnet som behövde knyta ihop två världar, arkitektur och design.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se