Din Advokat är ledande inom humanrätt I Sverige. Ursprunget till deras existens är den starka tron på humanitärism och medmänsklighet. Din advokat specialiserar sig inom familjerätt, straffrätt, migrationsrätt, socialrätt och medling.
I nära samarbete med advokatbyråns ledning, arbetade vi med varumärkesutveckling för Din Advokat, som innefattade bl.a namngivning, konkurrentanalys och visuell identitet.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se