Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16.5 miljarder SEK. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av Swecos arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och vatten.
Vi har samarbetat med Sweco sedan 2009, vilket har resulterat i visuella identiteter, rumslig gestaltning, konceptutveckling, marknadskommunikation och design för en rad applikationer som annonser, utställningar, presentationer och trycksaker.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se