Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik, kemi och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
Sedan 2011 har vi samarbetat med Kungl. Vetenskapsakademien, vilket har resulterat i visuella identiteter, rumslig gestaltning, konceptutveckling, marknadskommunikation och design för en rad applikationer som annonser, utställningar, presentationer och trycksaker.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se