IVY är en strategisk varumärkes- och designbyrå som hjälper företag och organisationer att utveckla distinkta varumärken med fokus på differentiering.

Vi definierar varumärken i ord och identitet och framkallar varumärkets personlighet.
Illustrationer: Graham Samuels

Hur vi jobbar

Genom att kartlägga marknaden och kundens beteende skapar vi tydliga strategier att följa.
Vi står för att bygga starka och särskiljande varumärken och tror på att det som står ut på marknaden ger en tydlig medvetenhet hos slutkunden.
 • Kvalitativa studier
 • Kvantitativa studier
 • Målgruppsanalys & segmentering
 • Marknads- & konkurrentanalys
 • Trender & tendenser
 • Varumärkesdefinition
 • Visuell identitet
 • Konceptutveckling
 • Marknadskommunikation
 • Film och rörlig grafik
 • Webbutveckling
 • Förpackningsdesign
 • Rumslig- & personell gestaltning

Exempel på tidigare projekt

Vi som är IVY

Vi är ett gäng med olika bakgrund som varumärkesutveckling, marknadsföring och design.
Välkommen att kontakta oss.
Carin George
Kommunikationsstrateg
Beder Kamal
Webbutvecklare / UX-designer
Gustav Granström
Varumärkesanalytiker, strateg och VD
Tina Thornander
Senior projektledare
Oscar Laufersweiler
Art director
Vera Porad
Senior Copywriter
Kajsa Ihre
Copywriter
Filippa Keerberg
Digital Creative
Michaela Rosengren
Illustratör
Mikael Bitzarakis
Sökordsmarknadsföring
Kajsa Karlsson
Projektledare
Tony Dianoff
Förpackningsdesigner
Susanne Beskow
Textil konceptdesigner
Karin Måwe
Senior rådgivare
Ebba Carlén
Grafisk designer

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-645 95 02
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
072-857 67 70
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se