Fidell är ett konsultbolag som genomför installationer för fastigheter, anläggningar och industrier, med expertis och projektledning. Fidell erbjuder fastighetsutveckling, inom flertalet olika tekniska och specifika områden.
I nära samarbete med företagets ledning utvecklade vi varumärkesstrategi, verksamhetsbeskrivningar, genomförde konkurrent- och målgruppsanalyser, kvalitativa studier och ny visuell identitet.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se