Movestics erbjudande är långsiktigt sparande och försäkringsskydd med speciellt fokus på tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringar kopplade till livet och hälsan.
I nära samarbete med Movestic och med grund i företagets befintliga varumärkesstrategier, utformar vi solvensrapport och årsredovisning sedan 2017.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se