Londonbaserade DJn och producenten Chris Coco beskriver sitt project Melodica som “ett micro-varumärke. Det är en radioshow som nu har blivit ett skivbolag […] som presenterar nya, unga akter verksamma inom elektronisk musik.
Tillsammans med Chris utvecklade vi en visuell identitet för Melodica och dess olika digitala plattformar. Behovet av en ny bild varje vecka över flera år gjorde att en semi-automatisk digital process togs fram, där tusentals bilder kunde skapas, som en metafor för den elektroniska musikens relation till datorer och samplingar.

Välkommen att kontakta oss!

Bondegatan 21
116 33 Stockholm
Tel. 08-643 95 20
info@ivybranding.se
Allmänna frågor
Carin George
073-731 81 55
carin@ivybranding.se
Affärsförfrågningar
Gustav Granström
0733-16 29 37
gustav@ivybranding.se
Jobbförfrågningar
jobb@ivybranding.se
Praktikförfrågningar
praktik@ivybranding.se